Ćwiczenia past simple i past continuous klasa 6
Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Angielski.. Testy i ćwiczenia utrwalające prawidłowe stosowanie czasu Past Simple w języku angielskim.Past Simple - zdania pytające.. Przetłumacz zdania.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.Katalog testów Gramatyka Czasy angielskie Po uzupełnieniu wszystkich luk naciśnij "Sprawdzam" w celu zobaczenia wyniku.. Wpisz właściwą formę podanych czasowników oraz inne potrzebne wyrazy, tak aby powstały prawidłowe zdania.. Więcej.. Używamy go do opisu czynności trwających w określonym momencie w przeszłości, lub stanowiących tło dla innych zdarzeń.. .Czas Past Simple dla klasy 5 i 6 SP PAST SIMPLE 1.Uzupełnij zdania wstawiając poprawną formę czasownika ,być' - was / were.. Past simple i past continuous dla początkujących.. Test rozwiązano 161619 razy.. Ćwiczenia na różnych poziomach zaawansowania (łatwe, średnie i trudne) na użycie czasów teraźniejszych.. Sprawdź siebie!. Osadź.. Ćwiczenie Wpisz wyrazy w nawiasach we właściwym czasie, albo Past Simple lub Past Continuous w języku angielskim.. Średni wynik: 71,11 %.ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Opracowała: Anna Kargul .. Poprawność wszystkich ćwiczeń i testów można sprawdzić online, automatycznie i natychmiast po ich wykonaniu..

Past simple i past continuous dla początkujących.

Test rozwiązano 15594 razy.. Poziom: Pre-intermediate.. Wpisz brakującą część zdania, tak aby zadane pytanie pasowało do podanej odpowiedzi.. Edytuj elementy.. Więcej ćwiczeń dla Past Simple - zastosowanie: 0792.. Czemu w 15 jak jest ,,The.W kolejnym odcinku z serii angielskiej gramatyki zajmiemy się czasem Past Simple (Czas Przeszły Prosty).. Poziom: Beginner.. a) Martyna czytała gazetę całą noc.. b) My nie biegaliśmy po parku o świcie.. Polub.. Średni wynik: 64,89 %.Past continuous - exercises Past continuous - answers Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla .Past Simple - zastosowanie - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego.. Udostępnij Udostępnij wg Magdakustosz.. Potrzebujesz pomocy?. Uzupełnij zdania (8.1-8.5), wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Wykonaj ćwiczenie z lukami.6.. Przedstawię wam konstrukcję zdań oraz zastosowanie tego czasu.. c) Ja nie prasowałam wczoraj o 8.Present Simple vs Present Continuous.. The sun was shining, the birds were .W pierwszej lekcji angielskiej gramatyki omówię czas Present Simple (Czas Teraźniejszy Prosty)..

6.…czyli który czas przeszły zastosować, past simple czy past continuous?

Nauczymy się konstrukcji zdań w tym czasie oraz zasad użycia Present Simple na przykładach .Bank materiałów PDF : bezpłatne materiały do pobrania > Ćwiczenia komunikacyjne.. Zapisz zdanie w formie przeczącej, zachowaj czas Past Simple: 1..Komentarze

Brak komentarzy.