Sprawdzian z literatury antycznej
Antygona - test ze znajomości lektury.. Tales z Miletu zakładał, że pochodzi on od wody, Anaksymenes za początki świata uznał powietrze, a Heraklit ogień.Odnosi się do literatury z podziałem na rodzaje literackie, pokazuje, w jaki sposób zmieniała się ona przez wieki i jakie prądy literackie wykształcały kolejne epoki.. Zmienili oni imiona bogów z greckich na rzymskie i czcili ich wzorem Greków.TEST SPRAWDZAJĄCY WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z LITERATURY ANTYKU GRUPA II 1.. Na pewno nie trafiłeś tu przypadkiem!. Klasycznymi nazywano najdoskonalsze dzieła starożytnych mistrzów, a także sztukę i literaturę okresów późniejszych opartą na tych wzorach.SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU EPOK LITERACKICH - KLASA III .. Wyjaśnij, co oznacza słowo „filozofia" i wymień trzech filozofów antycznych.. Większość dzieł wymienionych wyżej autorów nie przetrwało do dzisiaj.Sprawdzian z literatury i kultury antycznej wymaganiaz wypracowanych w nim wartości i wzorców żyć będzie dalej, w nowej, średniowiecznej formie.. Sprawdzian wiadomości z modelem odpowiedzi i kartoteką testu.. Antygona - tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e.. Istniało kilka hipotez na temat powstania świata.. Przedstaw cechy gatunkowe eposu na przykładzie Iliady.. ___Zabicie ojca ___Udanie się do wyroczni delfickiej i ucieczka z KoryntuSprawdzian wiadomości z literatury starożytnej dla uczniów szkoły sredniej..

Określ ramy czasowe i główne cechy literatury antycznej.

Scharakteryzuj mitologiczną i biblijną wizję świata, bogów i człowieka.. Część 1 na Uczę.pl.. Sprawdź swoją wiedzę ze znajomości lektury.. Zajmowali się oni przede wszystkim rolnictwem.Uprawiali .Z kolei w "Pieśni XX" z "Ksiąg pierwszych" pojawia się motyw horacjańskiego "carpe diem", które nakazuje cieszyć się chwilą i korzystać z życia, póki jest na to czas.. Zaprzecza on tym samym antycznej zasadzie decorum, według której bohaterami wierszy mogli być jedynie ludzie wybitni, wielcy bohaterowie bądź poeci.SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z HISTORII DLA KL.I „STAROŻYTNY RZYM .. Konstantyn Wielki, Teodozjusz, Perykles, Fidiasz, Hipokrates, Dionizos MITOLOGIA LITERATURA POLITYKA 3.. Rozdziały w Zrozumieć tekst Zrozumieć człowieka 1.1 to Biblia w literaturze i kulturze, literatura i kultura antyczna, literatura i kultura średniowiecza.. Eurypides - trzeci wielki tragik, "Medea", autor 80 dramatów.. Prosty test wiedzy historycznej.. Dlatego tak ważną rolę w antycznych dziełach odgrywa fakt godnego chowania zmarłych („Iliada", „Antygona", mit o Syzyfie), bez niego bowiem nie można było cieszyć się życiem pozagrobowym w Hadesie.. 2.Kiedy Helleni przybyli do Grecji?.

Wymień najważniejsze tematy, motywy, symbole literatury antycznej.

Materiał objęty testem: 1. literatura i kultura antyczna 2.. Sofokles - wprowadził na scenę trzeciego aktora, "Antygona", autor 120 utworów.. Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia: .Twórcy literatury.. Utopia z 1516 r., w którym opisał idealny ustrój na wyspie Utopia - życie w zgodzie z naturą, w równości między ludźmi, w pełnej harmonii i spokoju, bez pieniędzy i wyzysku materialnego; utopia to też pewna ideologia zakładająca radykalizm w realizacji zamierzeń .Który słynne zgłębił tajnie i był z ludzi.. Dlatego mówi się o ciągłości kultury antycznej, jej trwaniuFilozofia starożytna - szkoły i nurty, test z języka polskiego .. Test z zakresu filozofii antycznej, szkół filozofii.. Antyk.. Portal to kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczniowi i źródło materiałów przydatnych przed sprawdzianem czy maturą.Teksty z epoki - mity i ich funkcje - antyczne toposy - ZPpoczątki literatury antycznej - liryka grecka - cechy eposu homeryckiego - podstawowe zasady poetyki według Arystotelesa - budowa tragedii antycznej - konflikt i tragizm w dramacie antycznym Propozycje autorskie - liryka rzymska - antyczne gatunki literackie Teksty wskazane w podstawieWitaj na Sprawdziany 24 - największej bazie sprawdzianów, testów, książek nauczyciela i odpowiedzi..

Test: Bohaterowie literatury cz. II- zakres szkoły sredniej.

ANTYK.. Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>> * szkolnictwo.pl .Literatura i kultura antyczna.. najprzedniejszym, Z wyżyn swoich na nikogo ze zawiścią nie.. Potrzebuje testów grupy A i B Antyczna Grecja Śladami przeszłości 1 .. Postawa poety uczonego wyrażała się również we wprowadzeniu motywów z literatury antycznej, odwoływaniu się do mitologii.Sprawdzian wiadomości nt. literatury i kultury antycznejSprawdzian wiadomości nt. literatury i kultury antycznej.. #szkoly #filozoficzne #filozofowie .. A więc bacząc na ostatni bytu ludzi kres i dolę, Śmiertelnika tu żadnego zwać szczęśliwym nie.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Literatura antyczna, jej najważniejsze wyznaczniki, rodzaje i gatunki ujął w swojej "Poetyce" Arystoteles, tworząc tym samym kanon literatury klasycznej obowiązujący w zasadzie do dziewiętnastego wieku i rozkwitu literatury i estetyki romantycznej.. Uporządkuj wydarzenia związane z Edypem i jego rodem.. Grecy Trzej tragicy greccy: Ajschylos - twórca tragedii antycznej, wprowadził na scenę drugiego aktora, "Orestea", autor 90 utworów.. Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?. Są wśród nich także takie umiejętności, które wynikają z wymagań zapisanych w podstawie programowej odnosząj ce ..

Bohaterowie literatury cz. II- zakres szkoły sredniej.Filozofia antyczna.

LITERATURA WSPÓŁCZESNA.. Cele: - sprawdzenie rozumienia podstawowych pojęć z zakresu teorii literatury (T1 pyt.1, 5, T2 pyt.1)Sprawdzian z wiedzy o Antycznej Grecji (rozdział II podręcznika Nowej Ery) 1.Jak pierwsi Grecy nazywali siebie i swoją ojczyznę?. TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z EPOKI STAROŻYTNEJ - LITERATURA, HISTORIA SZTUKI.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Pytania na sprawdzianie z antyku: 1. należy, Aż bez cierpień i bez klęski krańców życia nie .b.. antycznej c. dworskiej.. Przybyli oni do Grecji w kilku grupach w II tysiącleciu p.n.e. 3.Czym zajmowali się pierwsi mieszkańcy Grecji?. Odpowiedź: b Komentarz: Klasycyzm jako prąd literacki odwołuje się w swej istocie, podobnie jak wcześniej renesans, do wzorów literatury antycznej.. Każda nowa epoka, nawet gdy wydaje się być ostentacyjnie odwrócona od swej poprzedniczki, korzysta z jej dorobku.. Swoją ojczyznę nazywali Helladą, a siebie Hellenami.. Religię tę po podbiciu Grecji przejęli Rzymianie.. spoglądał, W jakiej nędzy go odmętach srogie losy pogrążyły.. Język polski - dzieła antyku.. Macie ?Ile zapamiętałeś z historii?. Starożytni myśliciele poszukiwali odpowiedzi na pytania o przyczyny powstania świata, naturę i przeznaczenie człowieka.. .Wiedza (np. o języku czy z teorii literatury) jest sfunkcjonalizowana i przedstawiona w postaci umiejtnoęści opisanych najczęściej za pomocą czasowników operacyjnych.. Gatunki wykształcone w antyku stały się wzorcowymi formami wypowiedzi literackiej.Mimo zachowanej klasycznej budowy wierszy Kochanowski zrywa z tradycją antycznego trenu, decydując się uczynić bohaterką trenów swą zmarłą córką.. 5.Zobacz 4 odpowiedzi na pytanie: Proszę o pomoc .. Zakres materiału: starożytny Egipt, Rzym, Grecja.Literatura i kultura antyczna, Biblia - sprawdziany testowe dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego Forma: test z podziałem na grupy A i B. Czas trwania: 40 minut.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7997 razy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt